Lịch chạy tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 3/2023

Gió tháng ba bà già đi biển, hãy tham khảo lịch chạy tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 3/2023 để tranh thủ đi Côn Đảo trong những tháng biển êm nhất nhé !

  • Vũng Tàu đi Côn Đảo: Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hằng tuần.
  • Côn Đảo về Vũng Tàu: Thứ Tư, Thứ Sáu, Chủ Nhật hằng tuần.

Lịch chạy tàu cụ thể như sau:

Thời gian

Vũng Tàu đi Côn Đảo Côn Đảo về Vũng Tàu
Thứ Tư 01/3/2023

13:00

Thứ Năm 02/3/2023

08:00

Thứ Sáu 03/3/2023

13:00

Thứ Bảy 04/3/2023

08:00

Chủ Nhật 05/3/2023

13:00

Thứ Hai 06/3/2023

Ngưng hoạt động

Thứ Ba 07/3/2023

08:00

Thứ Tư 08/3/2023

13:00

Thứ Năm 09/3/2023

08:00

Thứ Sáu 10/3/2023

13:00

Thứ Bảy 11/3/2023

08:00

Chủ Nhật 12/3/2023

13:00

Thứ Hai 13/3/2023

Ngưng hoạt động

Thứ Ba 14/3/2023

08:00

Thứ Tư 15/3/2023

13:00

Thứ Năm 16/3/2023

08:00

Thứ Sáu 17/3/2023

13:00

Thứ Bảy 18/3/2023

08:00

Chủ Nhật 19/3/2023

13:00

Thứ Hai 20/3/2023

Ngưng hoạt động

Thứ Ba 21/3/2023

08:00

Thứ Tư 22/3/2023

13:00

Thứ Năm 23/3/2023

08:00

Thứ Sáu 24/3/2023

13:00

Thứ Bảy 25/3/2023

08:00

Chủ Nhật 26/3/2023

13:00

Thứ Hai 27/3/2023

Ngưng hoạt động

Thứ Ba 28/3/2023

08:00

Thứ Tư 29/3/2023

13:00

Thứ Năm 30/3/2023

08:00

Thứ Sáu 31/3/2023

13:00

Bảng giá vé tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo
Bài trước
Lịch chạy tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo tháng 4/2023
Bài sau
Tàu cao tốc Côn Đảo Express Vũng Tàu đi Côn Đảo